Καλώς ήλθατε στο XJCSENSOR

Μηχανήματα κατασκευής

Μηχανήματα κατασκευής

1. Αεροπορικό αυτοκίνητο

2. Γερανός;

3. Γερανός πύργου.

4. Μηχανήματα ανύψωσης

Ο αισθητήρας πίεσης τύπου S XJC είναι σημαντικό μέρος της βιομηχανίας μηχανολογικού εξοπλισμού. Η εφαρμογή του περιλαμβάνει κυρίως: το πρώτο είναι ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας του κινητήρα. Το δεύτερο είναι ο έλεγχος του υδραυλικού συστήματος. το τρίτο είναι ο έλεγχος της συνολικής απόδοσης μηχανολογικών μηχανημάτων · Εναέρια οχήματα, γερανοί, γερανοί πύργων, γερανοί κ.λπ.

Construction Machinery