Καλώς ήλθατε στο XJCSENSOR

Εφαρμογή εργαλείου

Tool Application

Εφαρμογή εργαλείου

1. Ψηφιακό κλειδί ροπής.

2. Ψηφιακό ηλεκτρικό κατσαβίδι.

3. Άξονας σύσφιξης για ανατροφοδότηση ροπής κλειστού βρόχου.

Ο αισθητήρας XJC είναι ο πιο διαδεδομένος αισθητήρας ροπής στον τομέα των αυτόματων εργαλείων. Μπορεί να ανιχνεύσει τη ροπή και την αξονική δύναμη ενώ ανιχνεύει τη ροπή. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές περιλαμβάνουν: ψηφιακό κλειδί ροπής, ψηφιακό ηλεκτρικό κατσαβίδι, άξονα σύσφιξης ανατροφοδότησης κλειστού βρόχου κ.λπ.